ซัมมิท แคปปิตอล จัดทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0 (0 Votes)

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด จัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ” ขึ้น ด้วยโรงพยาบาลได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เพื่อขยายพื้นที่บริการ และพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ โดยจัดตั้งศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์จักษุกรรม และศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง ซึ่งเป็นการพัฒนางานดูแลรักษา ที่จำเป็นต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย และเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในทุก ๆ ด้าน

“ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า”  ได้รับความเมตตาจาก  หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับมอบเป็นตัวแทนผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นประธานกรรมการดำเนินการ นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท   ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงาน พร้อมด้วยสาธุชน ที่มาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กล่าวว่า “เนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ เปรียบเสมือนโรงพยาบาลหน้าด่านที่ต้องรับผู้ป่วยจากภาคใต้และภาคตะวันตก โดยในทุกๆ วันจะมีผู้ป่วยเข้ามารักษาอาการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากประมาณ 2,000–3,000 คนต่อวัน ทำให้อุปกรณ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลต้องการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ผ่าตัดต่างๆ โดยเงินจากการทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้นอกจากจะบริจาคให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้ว ยังได้นำไปสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดที่อยู่ในต่างจังหวัดอีกด้วย”

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า “ซัมมิท แคปปิตอล ได้จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคมโดยได้มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้จะเป็นการทอดผ้าป่าเพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เพราะ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จะเป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้ ตรงตามวิสัยทัศน์ของทาง ซัมมิท แคปปิตอลในการช่วยเหลือสังคม และเป็นกระจายการรักษาให้ทั่วถึงคนทุกชนชั้น”

ภายในงาน มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  กิจกรรมออกโรงทาน และกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล โดยมียอดการบริจาคกว่า 52 ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โทร.0-2475-2567, 08-9811-3552 หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า “เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า” เลขที่ 040-2-31680-6

ค้นหาบทความ

Who's Online

Page generated in 0.3788 seconds.