ประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0 (0 Votes)

ภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังยกระดับพร้อมสานต่อภายหลังจาก กาแฟ ขึ้นแท่นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ภาครัฐ-เอกชนจับมือพัฒนาเพิ่มคุณภาพและผลผลิต พร้อมเปิดโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

หากจะถามถึงอนาคตสินค้าเกษตรไทยหลายคนคงส่ายหน้า เพราะราคาของทั้งข้าว ยาง มันสำปะหลัง อ้อย ซึ่งสินค้าเกษตรหลักต่างอยู่ในภาวะไม่แน่นอนสามวันดีสี่วันไข้ ตรงกันข้ามกับชาวสวนและผู้ผลิตกาแฟที่ในช่วงหลายปีมานี้เห็นจะเป็นหนึ่งเดียวที่ดูดีมีอนาคต  จากความนิยมในการดื่มกาแฟและธุรกิจกาแฟที่กำลังเติบโตทำให้ผลผลิตกาแฟไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยผลผลิตกาแฟไทยอยู่ที่ปีละประมาณ 3 หมื่นตัน ถือว่ายังน้อยนิดเมื่อเทียบกับความต้องการบริโภคกาแฟของคนไทยที่เพิ่มขึ้นแตะปีละกว่าแสนตัน ยังไม่รวมถึงโอกาสในตลาดโลกที่ยังต้องการวัตถุดิบและแหล่งกาแฟใหม่ๆ อีกมาก

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมกาแฟไทย สมาพันธ์กาแฟอาเซียน สมาคมบาริสต้าไทย สมาคมชาวสวนกาแฟไทย และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงได้ร่วมมือกันจัด โครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเร่งผลักดันและพัฒนาผลผลิตกาแฟไทยให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพให้สูงขึ้น พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศกลุ่มอาเซียนในการแลกเปลี่ยนความรู้และรวมกลุ่มกันเป็นผู้ผลิตกาแฟชั้นนำของโลก โดยจะมีการแถลงข่าวเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมงานได้ที่ คุณธิดารัตน์ ไชยบุบฝา (แนน) โทร 02 229 3338 (ในเวลาทำการ) หรือ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ค้นหาบทความ

Who's Online

Page generated in 0.3874 seconds.