คินเซนทริค และ ศศินทร์ ประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2562

คินเซนทริค และ ศศินทร์ ประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย 2562

บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษและมอบรางวัลองค์กรที่ได้รับรางวัล ร่วมด้วย Mr. Pete Sanborn, Leadership and Talent Advisory Global Practice Leader บริษัท คินเซนทริค (คนที่ 3 จากซ้าย), Mr. Dan Riley, Culture & Engagement Global Practice Leader บริษัท คินเซนทริค ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ Country Leader และพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด นายภานุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด และนางสาวนภัส ศิริวรากูร ผู้อำนวยการบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม Hyatt Regency สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร