โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16

โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16” (International Students’ Science Fair; ISSF) โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี  พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมงานฯ  ซึ่งโรงเรียนกำเนิดวิทย์โดย กลุ่ม ปตท. เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทำกิจกรรม และนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกัน ตลอดจนสามารถต่อยอดงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาประเทศของตนเอง ซึ่งในปีนี้มีโครงงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 94 ผลงาน จาก 18 ประเทศ รวม 42 โรงเรียน เข้าร่วมจัดแสดงโครงงานฯ ในระหว่างวันที่ 15 – 20 มกราคมนี้ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง