27.3 C
Bangkok
Sunday, February 25, 2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.thaihonda.co.th/honda/
previous arrow
next arrow

บริดจสโตน หนุนสร้างสังคมเป็นกลางทางคาร์บอน นำร่องใช้มินิบัสไฟฟ้าในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ชลบุรี : บริดจสโตนประเทศไทยมุ่งสร้างสังคมสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างต่อเนื่องและร่วมขับเคลื่อนการเดินทางของสังคมไทยสู่สังคมแห่งยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนล่าสุดนำร่องใช้รถโดยสารประจำทางไฟฟ้าขนาดเล็กหรือรถมินิบัสไฟฟ้าทางเลือกใหม่แห่งการเดินทางด้วยพลังงานสะอาดซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน 5 คันเพื่อให้บริการรับส่งพนักงานบริษัทบริดจสโตนไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดจังหวัดชลบุรีในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีและกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนทั่วโลกคาดว่าจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 43.66% ต่อปี*1 นับเป็นอีกหนึ่งโครงการของบริดจสโตนในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมภายในปี.. 2050 (.. 2593)

นายโชสุเกะนามิยามากรรมการผู้จัดการบริษัทบริดจสโตนไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) รับมอบรถมินิบัสไฟฟ้าจำนวน 5 คันจากนายปิยะเตชากูลกรรมการผู้จัดการบริษัทเอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ซ้าย)

นายโชสุเกะ นามิยามา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีแผนการดำเนินงานที่จะใช้พลังงานสะอาดรูปแบบอื่นๆ ในภาคการผลิตมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป เพื่อเดินหน้าสู่การสร้างสังคมที่เป็นกลางทางคาร์บอนให้มีความเป็นรูปธรรมควบคู่กับการส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม พันธมิตร และลูกค้าได้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ผมต้องขอขอบคุณบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาระบบการเดินรถตอบโจทย์เทรนด์การเดินทางอย่างยั่งยืน โดยส่งมอบรถมินิบัสไฟฟ้า จำนวน 5 คัน เพื่อให้บริการรับ-ส่งพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเรานำร่องในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรรี และกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนทั่วโลกที่เปลี่ยนจากการใช้รถมินิบัสที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เป็นรถมินิบัสที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล รวมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย ผมหวังว่าหลังจากนี้เราจะสามารถร่วมกันขยายขอบเขตการใช้รถขนส่งพลังงานไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นควบคู่กับการขับขี่อย่างปลอดภัย” 

ภาพบรรยากาศในพิธีรับมอบรถมินิบัสไฟฟ้าณบริษัทบริดจสโตนไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

จากความมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ของบริดจสโตน ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนในประเทศไทยให้เกิดขึ้นจริง บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยกระดับการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเริ่มใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตยางสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารเป็นบริษัทแรกของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2564 และปีนี้ยังรุดหน้าสู่การเปลี่ยนมาใช้รถมินิบัสไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องตาม “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” ใน “ด้าน Energy (พลังงาน)” ด้วยการใช้พลังงานสะอาดในการเดินทาง มุ่งสู่สังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน “ด้าน Ecology (สิ่งแวดล้อม)” ด้วยเทคโนโลยีของรถมินิบัสไฟฟ้าซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน “ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย)” ด้วยการส่งมอบประสบการณ์เดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัยให้กับพนักงาน และ “ด้าน Empowerment (พลังทางสังคม)” ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจส่งเสริมสังคมการเดินทางอย่างยั่งยืน”

รถมินิบัสไฟฟ้าสำหรับให้บริการรับส่งพนักงานบริษัทบริดจสโตนไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คำนวณโดยบริษัทเอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) โดยเปรียบเทียบระหว่างรถมินิบัสที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเดิมของบริษัทบริดจสโตนไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดจำนวน 5 คันกับรถมินิบัสไฟฟ้าที่ได้รับการส่งมอบล่าสุด

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles