30.4 C
Bangkok
Monday, April 15, 2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
httpswww.motorshow.in.th
https://www.ford.co.th/showroom/all-offers/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw7-SvBhB6EiwAwYdCAUeXeLmbyKoh6AaDtpaMUHnzvZKmqjeUcdKuGl01jW2_5mnKKbrywBoCM2cQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars.html
https://www.thaihonda.co.th/honda/
httpswww.motorshow.in.th
FORD900x192px_1
https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars.html_BENZ900X192px
previous arrow
next arrow

บริดจสโตน เผยทดสอบใช้มือจับหุ่นยนต์นิ่มในศูนย์โลจิสติกส์ (Soft-Robotics Business)

บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น (บริดจสโตน) ประกาศได้ทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of Concept หรือ PoC) จากการใช้มือจับของหุ่นยนต์นิ่ม (Soft-Robot Hands) เพื่อใช้ในกระบวนการหยิบจับสินค้าแบบอัตโนมัติ สำหรับกระบวนการหยิบจับและขนส่งสินค้าแต่ละรายการในศูนย์โลจิสติกส์ บริดจสโตนเดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจหุ่นยนต์นิ่มขนาดเล็ก ผ่านการสร้างคุณค่าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในระหว่างแผนการดำเนินธุรกิจระยะกลาง (พ.ศ. 2567 – 2569)

บริดจสโตนดำเนินธุรกิจหุ่นยนต์นิ่ม (Soft-Robotics Business) เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตของผู้คน มุ่งสู่ “ด้าน Empowerment (พลังทางสังคม) ใน “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” *1 ด้วยการสนับสนุนและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ แก่สังคมและลูกค้าผ่านธุรกิจหุ่นยนต์นิ่ม”

นับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ในธุรกิจหุ่นยนต์นิ่มของบริดจสโตน ซึ่งจัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ปลอดภัย ตลอดจนการขนส่งของผู้คนและสินค้า ด้วยการใช้ประโยชน์หลักจาก “ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง” และ “ความเชี่ยวชาญในการควบคุมยางรถยนต์เมื่อสัมผัสพื้นถนน” ตลอดจนยกระดับจากการพัฒนายางรถยนต์และธุรกิจท่อยางรถยนต์ รวมถึงความเชี่ยวชาญในการผลิต บริดจสโตนกำลังมุ่งมั่นพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการทำงานของยาง (กล้ามเนื้อเทียมจากยาง) เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการทำงานของยางของบริดจสโตนมีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงกระแทก น้ำหนักเบา และประสิทธิภาพสูง  บริดจสโตนจึงใช้คุณสมบัติเฉพาะดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ช่วยแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ให้สังคมและลูกค้า เช่น การขาดแคลนแรงงาน และการหลีกเลี่ยงการสัมผัสในการทำงานผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติด้วยแขนและมือของหุ่นยนต์นิ่มแทน

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริดจสโตนร่วมกับผู้ค้าส่งของใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้าต่างๆ ผู้ผลิตหุ่นยนต์ และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ทดสอบความเป็นไปได้จากการใช้มือจับของหุ่นยนต์นิ่มซึ่งถูกติดตั้งด้วยอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการทำงานของยางของบริดจสโตน เพื่อใช้ในกระบวนการหยิบจับสินค้าแบบอัตโนมัติในคลังสินค้าของศูนย์โลจิสติกส์ นับเป็นเรื่องที่ยากสำหรับหุ่นยนต์ธรรมดาเพียงตัวเดียวในการหยิบจับวัตถุที่มีรูปร่าง ความแข็งแรง และน้ำหนักที่แตกต่างกันไป เช่น หลอด ขวด และกระเป๋า ดังนั้นการหยิบจับชิ้นส่วนอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์จึงเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความพยายามในการจัดการ แขนของ

หุ่นยนต์นิ่มเพียงหนึ่งข้างที่ยึดติดกับอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการทำงานของยางของบริดจสโตน สามารถจับวัสดุได้อย่างกระชับมั่นคง โดยบริษัทฯ จะเดินหน้าทดสอบความเป็นไปได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อนำแขนหุ่นยนต์นิ่มไปใช้ในการหยิบจับอุปกรณ์ในศูนย์โลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม             

โนริคาซุ โอะโทะยะมะ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์เตรียมความพร้อมด้านธุรกิจหุ่นยนต์นิ่มของบริดจสโตน กล่าวถึงการเริ่มต้นทดสอบความเป็นไปได้ว่า “การสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นพื้นฐานในธุรกิจใหม่ของบริดจสโตน ซึ่งเชื่อว่าการได้รับความเข้าใจจากพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ต่อสังคมและลูกค้า รวมถึงทดสอบความเป็นไปได้ในพื้นที่ของพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยให้บริดจสโตนก้าวไปอีกขั้นของการดำเนินธุรกิจหุ่นยนต์นิ่ม จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลต่ออัตราการเกิดที่ต่ำลง กลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น และความต้องการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้คน ทำให้เกิดความต้องการนำระบบทำงานอัตโนมัติมาใช้ในพื้นที่ทำงานแลมุ่งความสนใจไปที่หุ่นยนต์นิ่มที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ โดยตลอดธุรกิจยางรถยนต์ บริดจสโตนได้สนับสนุนการเดินทางของผู้คนและการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทาง และด้วยโมเดลธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น เราหวังว่าจะช่วยสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ไปพร้อมกับพันธมิตรที่หลากหลายผ่านธุรกิจหุ่นยนต์นิ่มในอนาคตได้”

บริดจสโตนมีจุดยืนทางการตลาดในธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจหุ่นยนต์นิ่ม และธุรกิจต้นวายูเล่ ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่ของบริดจสโตน รวมถึงได้บุกเบิกเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจในด้านใหม่ๆ โดยยกระดับความสามารถหลักขององค์กรเพื่อตอบโจทย์การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มองหาผู้ประกอบการผ่านภารกิจต่างๆ โดยธุรกิจใหม่เหล่านี้เป็นพื้นที่ในการนำทักษะความสามารถและจิตวิญญาณผู้ประกอบการเข้ามาขับเคลื่อนในการทำงาน เช่นเดียวกับธุรกิจหุ่นยนต์นิ่มที่ได้นำทักษะความสามารถมาใช้ในการเริ่มต้นจากศูนย์ และผลักดันขอบเขตโครงการให้หลุดจากกรอบการทำงานแบบเดิมด้วยโครงการลงทุนภายในเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการดำเนินธุรกิจหุ่นยนต์นิ่ม ทั้งนี้บริดจสโตนจะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจใหม่โดยสร้างโอกาสจากศักยภาพหลากหลายสู่การเติบโตที่เป็นเลิศ

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์นิ่มของบริดจสโตนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bridgestone.com/technology_innovation/rubber_actuator/

*1 กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้กำหนด “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” เพื่อช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์: “สู่ปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) บริดจสโตนยังคงส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้าในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหารควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) ประกอบด้วยคุณค่า 8 ด้านของบริดจสโตนที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร “E” (ด้าน Energy (พลังงาน), ด้าน Ecology (สิ่งแวดล้อม),ด้าน Efficiency (ประสิทธิภาพ), ด้าน Extension (การเติบโต), ด้าน Economy (เศรษฐกิจ), ด้าน Emotion (ความรู้สึก), ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย) และด้าน Empowerment (พลังทางสังคม) ซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผ่านเจตจำนงและกระบวนการทำงานร่วมกับพนักงาน สังคม พันธมิตร และลูกค้า เพื่อสังคมที่ยั่งยืน  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.bridgestone.com/corporate/news/2022030101.html

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles