29.2 C
Bangkok
Saturday, July 13, 2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars/finance/offers.html?gagcmid=GA_16621475037_153239610427_662308114214&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwir2xBhC_ARIsAMTXk857jTSdUXpkaXpWmnd52hYaIiSYB7ZK87GyAU_rQMaBpJNjvCX4NOoaAkfEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#contact
https://www.bitec.co.th/th/event/fast-auto-show-thailand-2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
benz900x192px_1
Fast Auto Show Thailand 2024
previous arrow
next arrow

นิทรรศการวัฒนธรรมสุสานจักรพรรดิหวงตี้จัดขึ้นที่ฮ่องกง ตอกย้ำรากเหง้าวัฒนธรรมจีนที่มีร่วมกัน

ฮ่องกง : พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 27 ปี ฮ่องกงกลับคืนสู่มาตุภูมิ ได้จัดขึ้นที่สวนสาธารณะวิกตอเรียพาร์กในฮ่องกงเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเป็นการเปิดฉากกิจกรรมการเฉลิมฉลองมากมายที่จัดโดยสมาคมเฉลิมฉลองฮ่องกง (Hong Kong Celebrations Association)

นิทรรศการวัฒนธรรมสุสานจักรพรรดิหวงตี้ดึงดูดความสนใจของชาวฮ่องกงได้เป็นจำนวนมาก โดยเปิดโอกาสให้ชาวฮ่องกงได้รู้จักมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานจักรพรรดิหวงตี้ พร้อมทั้งสัมผัสกับเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนโบราณอันดีงาม ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริหารอุทยานวัฒนธรรมสุสานจักรพรรดิหวงตี้ และรัฐบาลอำเภอหวงหลิง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ณ แกรนด์เซ็นเตอร์ ในฮ่องกง

จักรพรรดิหวงตี้ หรือที่รู้จักกันในอีกพระนามว่าจักรพรรดิเหลือง ทรงเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานอารยธรรมอันดีงามของชนชาติจีน และทรงเป็นบรรพกษัตริย์ของวัฒนธรรมจีน โดยบันทึกในพงศาวดาร “สื่อจี้” (Records of the Grand Historian) ระบุว่า ภายหลังการสวรรคตของจักรพรรดิหวงตี้ ได้มีการฝังพระบรมศพไว้ที่ภูเขาเฉียวซาน และปัจจุบัน สุสานจักรพรรดิหวงตี้ก็ตั้งอยู่บนยอดเขาเฉียวซาน ในอำเภอหวงหลิง มณฑลส่านซี

สุสานจักรพรรดิหวงตี้เป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของอารยธรรมจีน ซึ่งได้รับความเคารพนับถือจากชาวจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก ให้ได้เชื่อมโยงกับรากเหง้าของตนเองและแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ

นิทรรศการวัฒนธรรมนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตร โดยมุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจักรพรรดิหวงตี้และวัฒนธรรมสุสานจักรพรรดิหวงตี้ ภายในนิทรรศการประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนจัดแสดงภาพและข้อความ ส่วนจัดแสดงจารึกและงานแกะสลักหิน และส่วนจัดแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสีดำ

นิทรรศการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิหวงตี้ ตลอดจนนำเสนอพิธีกรรมและพิธีการในแต่ละยุคสมัยที่จัดขึ้นเพื่อบูชาจักรพรรดิหวงตี้ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมจีนที่เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุสานจักรพรรดิหวงตี้อีกด้วย

ณ สวนสาธารณะวิกตอเรียพาร์ก มีการจัดแสดงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ามากมายของสุสานจักรพรรดิหวงตี้ อาทิ แบบจำลองของศาลเจ้าซวนหยวน รูปหล่อจักรพรรดิหวงตี้ ต้นสนไซเปรสที่จักรพรรดิหวงตี้ทรงปลูก และคำจารึกในสุสาน นิทรรศการนี้มุ่งสืบสานวัฒนธรรมจักรพรรดิหวงตี้และรักษารากเหง้าวัฒนธรรมของจีนให้คงอยู่ต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมงานได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนอย่างใกล้ชิด และสืบสาวต้นกำเนิดของมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

ภายในนิทรรศการยังมีการนำเสนอประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การขอพร การสืบสาวที่มาของแซ่ต่าง ๆ การแขวนแผ่นป้ายขอพรบนต้นสนไซเปรสที่จักรพรรดิหวงตี้ทรงปลูก การพิมพ์ภาพหมึกจีน และการสะสมตราประทับ

ในโอกาสนี้ ศิลปินพู่กันจีนและผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากอำเภอหวงหลิงได้รับเชิญให้มาแสดงศิลปะการเขียนพู่กันจีน รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการตัดกระดาษและการปั้นแป้งเป็นดอกไม้ เพื่อให้ชาวฮ่องกงได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดมายาวนานด้วยตัวเอง ทั้งยังเสริมสร้างความรู้สึกผูกพันทางวัฒนธรรมอีกด้วย

เพื่อนำเสนอประเทศจีนในมุมมองที่หลากหลาย กิจกรรมการเฉลิมฉลองในปีนี้จึงเปิดให้มณฑลและเมืองต่าง ๆ ของจีนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอมุมมองที่สวยงามของความทันสมัยแบบจีนอย่างครบถ้วนรอบด้าน และเพื่อเฉลิมฉลองความสุขของการกลับคืนสู่มาตุภูมิ ทั้งนี้ นิทรรศการนี้จัดรวม 4 วัน จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมจักรพรรดิหวงตี้ที่สืบสานมาอย่างยาวนาน รวมถึงภาพลักษณ์อันงดงามของมณฑลส่านซี ผ่านการจัดนิทรรศการ การสร้างประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟ และการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างฮ่องกงกับส่านซี ตลอดจนขยายขอบเขตของความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างฮ่องกงกับส่านซีอีกด้วย

Cultural Exhibition on the Mausoleum of Huangdi Held in Hong Kong to highlight Shared Chinese Roots

The Administrative Committee of Huangdi Mausoleum Cultural Par

Hong Kong : A launching ceremony marking the 27th anniversary of Hong Kong’s return to the motherland was held in Victoria Park of Hong Kong on June 29, kicking off a series of celebration activities organized by the Hong Kong Celebrations Association.

The exhibition on the culture of the Mausoleum of Huangdi attracted a large number of Hong Kong citizens, which offers them a glimpse into the northwest China’s Shaanxi Province, where the mausoleum is located, and enables them to feel the charm of excellent traditional Chinese culture. The administrative committee of Huangdi Mausoleum cultural park and the government of Huangling County organized a cultural promotion event on June 30 at the Grand Center in Hong Kong.

Huangdi, also known as the Yellow Emperor, blazed the trail and laid the foundation of the splendid civilization of the Chinese nation. He is considered the progenitor of Chinese culture. According to “Records of the Grand Historian,” after Huangdi’s passing, he was buried in Qiaoshan Mountain. The Mausoleum of Huangdi is located at the peak of Qiaoshan Mountain in Huangling County, Shaanxi Province.

The Mausoleum of Huangdi is a spiritual symbol of Chinese civilization, revered by Chinese both at home and abroad. It serves as a sacred place for the Chinese diaspora worldwide to reconnect with their roots and honor their ancestors.

The cultural exhibition covers an area of over 200 square meters. The exhibition focuses on the theme of Huangdi and the culture surrounding his mausoleum. It includes various sections such as thematic displays with pictures and texts, exhibitions of inscriptions and stone carvings, and showcases of black pottery artworks.

The exhibition aims to introduce the remarkable achievements of Huangdi, showcase the historical rituals and ceremonies dedicated to him throughout different periods, and tell the story of the inheritance of Chinese civilization. Furthermore, it seeks to promote cultural tourism related to the Mausoleum of Huangdi.

In the exhibition, many precious cultural elements of the Mausoleum of Huangdi, such as the replicas of the Xuanyuan Hall, the statue of Huangdi, the cypress tree planted by Huangdi himself, and the inscriptions in the mausoleum, appear in Victoria Park. With the main focus on inheriting the Huangdi culture and keeping the Chinese roots culture alive, this immersive exhibition offers visitors an opportunity to experience Chinese culture and trace their cultural heritage.

The exhibition hall also features a variety of interactive experiences, allowing visitors to participate in activities such as seeking blessing, tracing the origins of family names, hanging wishing plaques on the cypress tree planted by Huangdi, ink rubbings, and collecting stamps.

Calligraphy artists and intangible cultural heritage inheritors from Huangling County are invited to write calligraphy on site and create traditional Huangling paper-cutting and dough flower artworks, allowing Hong Kong citizens to personally experience the profound traditional culture and foster a sense of cultural kinship.

In a bid to showcase China in various perspectives, this year’s celebration campaign has featured the participation of various provinces and cities in China, as well as relevant organizations and enterprises, which will present a panoramic display of the beautiful vision of China’s modernization and to celebrate the joy of the return to the motherland. The exhibition will run for four days until July 2.

Through exhibitions, interactive experiences of intangible cultural heritage, and cultural promotions, the event showcased the profound cultural heritage of Huangdi and the splendid image of Shaanxi, aiming to enhance cultural exchanges and tourism partnership between Hong Kong and Shaanxi, and further expand the scope of cooperation and communication between the two places.

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles