27.4 C
Bangkok
Tuesday, July 16, 2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars/finance/offers.html?gagcmid=GA_16621475037_153239610427_662308114214&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwir2xBhC_ARIsAMTXk857jTSdUXpkaXpWmnd52hYaIiSYB7ZK87GyAU_rQMaBpJNjvCX4NOoaAkfEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#contact
https://www.bitec.co.th/th/event/fast-auto-show-thailand-2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
benz900x192px_1
Fast Auto Show Thailand 2024
previous arrow
next arrow

CW Tower จริงจัง-มุ่งมั่น เป้าหมาย Zero Waste to Landfill จับมือพันธมิตรเสวนา แชร์แนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทุกองค์กรชั้นนำต่างให้ความสำคัญ ทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยการลงมือปฏิบัติให้เห็นผลอย่างจริงจัง สำหรับ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของอาคารและผู้เช่า โดยตั้งเป้าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากเนื้อหาสาระที่จัดแสดงที่ครอบคลุมในทุกโครงการต่างๆ ที่อาคารดำเนินการ และยังกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในครั้งนี้ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดกิจกรรม CW GO GREEN DAY  “สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน“ ที่มีกูรูด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในองค์กรของตนเองที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

คุณกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลท. ส่งเสริมภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ Environment, Social Governance (ESG) เพราะการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่สามารถหวังแต่เรื่องผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลักไปพร้อมกันด้วยคือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จึงเกิดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ทั้งโครงการCare the Bear รณรงค์ให้ปรับเปลี่ยน 6 พฤติกรรมที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน และยังนำผลที่ได้มาคำนวณ carbon footprint เพื่อใช้วัดผลเรื่อง net zero ได้ด้วย, โครงการ Care the Whale รณรงค์ให้คัดแยกขยะ 7 ประเภท ลดปริมาณขยะและลดขยะตกค้างตามพื้นที่ต่างๆ รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปะปนของขยะเปียกและขยะแห้ง และ โครงการ Care the Wild ระดมทุนปลูกต้นไม้และดูแลป่าไม้ ฟื้นฟูสภาพป่าที่มีอยู่และเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ โดยเชิญชวนภาคธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีอยู่กว่า 800 ราย ให้มองเห็นความสำคัญและเข้าร่วมในโครงการตามความสมัครใ

ดร.พรพุฒ จารุมงคลศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ Business Expansion and Development บริษัท ONNEX Smart Building Solution, SCG กล่าวว่า การกำจัดขยะหรือของเสีย ไม่ได้มีแต่เพียงขยะที่มองเห็นทั่วไปเท่านั้น แต่มีขยะที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าปะปนอยู่กับอากาศ และส่งผลกระทบกับทุกคนเช่นกัน ซึ่ง SCG ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในเรื่องของการลดปริมาณขยะภายในอาคารที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีระบบบำบัดอากาศเสียในอาคาร หรือ Air Scrubber ช่วยสร้างคุณภาพอากาศภายในอาคารให้มีความสดชื่นตลอดเวลา ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถกรองอากาศเสีย หรือสารระเหยที่ตกค้างภายในอาคาร เพื่อให้สภาพอากาศภายในอาคารมีความสดชื่น บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา และยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าด้วยการลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนัก มีอายุการใช้งานยาวนาน

นายสานิตย์ หลายเจริญ Director of Safety and Environmental บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พีทีจี ดำเนินการเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่หลากหลายภายใต้หลัก 3R : Reduce, Reuse, Recycle มานานกว่า 10 ปี สำหรับในปี 2567 มี 7 โครงการหลัก ได้แก่ 1) สนับสนุนให้ชาวเขาที่ จ.เชียงใหม่ ปลูกกาแฟเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าปี 2570 ต้องมีพื้นที่ปลูกกาแฟ 32,000 ไร่ 2) จองพื้นที่ปลูกป่าชายเลน 90 ไร่ ที่ จ.กระบี่ 3) สนับสนุนพลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จประจุไฟฟ้ารถยนต์ในสถานีบริการน้ำมันพีทีเพิ่มขึ้น จาก 42 สถานีเป็น 712 สถานีภายในปี 2570 4) ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสถานีบริการด้วยการติดตั้ง Solar Roof ตั้งเป้าภายในปี 2570 ถ้าติดตั้งได้ 1,200 สถานี จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 13,420 ตัน 5) สร้างโรงไฟฟ้าขยะชีวมวลที่หาดใหญ่ พร้อมทำสัญญาส่งมอบไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเวลา 20 ปี 6) ร่วมทุนกับบริษัทพันธมิตรในการคัดแยกขยะ และใช้บางส่วนเป็นเชื้อเพลิงในโรงปูน และ 7) ร่วมกับ SCG สร้างสถานีบริการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

นางสาวณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเครื่องย่อยขยะเศษอาหารชั้นนำของประเทศไทย กล่าวว่า ในการคัดแยกขยะนั้นพบว่าในแต่ละวันขยะจากเศษอาหารมีมากถึง 64% ของขยะทั้งหมด สร้างความสกปรกให้กับพื้นที่และยุ่งยากในการจัดเก็บ เพราะส่งกลิ่นและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์บางชนิด กลายเป็นแหล่งเชื้อโรค การนำขยะเศษอาหารไปทิ้งในบ่อฝังกลบรวมกับขยะอื่นๆ ยังเป็นสาเหตุของการเกิดปริมาณก๊าซมีเทน หนึ่งในปัจจัยหลักของการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ส่วนขยะที่เหลืออีก 36% นั้น หากสามารถจัดการส่งไปทางช่องทางต่างๆ ได้ จะเหลือปริมาณขยะที่คัดแยกไม่ได้ต้องไปสู่หลุมฝังกลบเพียง 10% สำหรับขยะเศษอาหารหากกำจัดให้เป็นศูนย์ (Zero Food Waste) จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัดหรือฝังกลบได้แล้ว ขยะเศษอาหารยังสามารถแปลงเป็นวิตามินบำรุงพืชหรือปุ๋ยได้อีกด้วย

นายสนธิ ดำรงศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที เอช เฮลท์ จำกัด  ในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ว่าทางบริษัทจะดำเนินกิจการด้านสุขภาพ แต่ก็ไม่อยากให้คนต้องมีอาการป่วย เพราะผลกำไรของธุรกิจไม่ได้วัดที่เม็ดเงิน แต่วัดที่การสามารถอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ ภารกิจหลักของทุกบริษัทในเครือธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป คือการเซฟชีวิตและเซฟโลก ด้วยการบริหารจัดการห้องแล็บของทุกโรงพยาบาลในเครือ ให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดการกับขยะติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังบริหารจัดการซัพพลายเชนเรื่องยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ต่างๆ และนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจ เพื่อวิเคราะห์โรคและแนวโน้มการเกิดโรคร้ายแรงในอนาคต เป็นการวินิจฉัยในเชิงป้องกันไม่ให้ต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยนั้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโลกที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป

นายนักรบ  กุลพนิชย์ ผู้จัดการทั่วไป อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ผู้ดำเนินรายการเสวนาครั้งนี้ กล่าวว่า อาคาร ซี ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติจริง และเกิดผลลัพธ์ที่เห็นผลอย่างชัดเจน การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ผ่านมาอาคาร ซี ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้เช่าเป็นอย่างดี โครงการ Perks from trash การรณรงค์คัดแยกขยะ recycle นอกจากนี้ ได้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Care the Bear / Care the Whale และ Care the Wild ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าความสำเร็จขององค์กรคงไม่ได้ประเมินจากผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่จะให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบยั่งยืน ปัจจุบันอาคารได้ติดตั้งเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์และร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับสาธารณชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการเสวนาที่เป็นไฮไลท์หลักของงาน CW GO GREEN DAY แล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการบูธกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากผู้เช่าพื้นที่ในอาคาร พันธมิตรและผู้สนับสนุนกิจกรรม ตลาดนัดรักษ์โลกที่ให้ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ซื้อที่นำภาชนะและถุงผ้ามาใส่ของ และกิจกรรมเวิร์กชอปทำเทียนใส Searo Waste พร้อมแจกฟรีวิตามินบำรุงพืชจากขยะเศษอาหาร เมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย สามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆ ของ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: cwtower.bkk       

“CW Tower” is serious and committed to the goal of Zero Waste to Landfill. Join hands with partners to discuss Share ideas for saving the world sustainably

Environmental conservation trend that every leading organization is giving importance to. Both campaigns create awareness among those involved in every dimension. including educating the general public By taking action to see serious results, CW Tower Building is another organization that continuously emphasizes the importance of running a business along with caring for the environment. It also launched a campaign to disseminate environmental knowledge to building personnel and tenants. The goal is for event participants to gain knowledge from the content displayed covering all projects. at the operating building It also encourages the change of inappropriate behavior. By applying the knowledge gained in daily life. This time we joined hands with business partners to organize the activity CW GO GREEN DAY “Create a Good Sustainable Environment” with environmental management gurus coming to exchange experiences. in their own organization that has seen concrete results

Ms. Keerati Kosicharoen, Assistant Manager Head of the Social Activities Management Group The Stock Exchange of Thailand (SET) said that the SET encourages the business sector to give importance to the concept of sustainable organizational development or Environment, Social Governance ( ESG ) because doing business nowadays cannot rely only on profits. alone But 3 main factors must be taken into account at the same time: Environmental, social and governance aspects Therefore, environmental projects were born, including the Care the Bear project, a campaign to change 6 behaviors that can actually be done in daily life. The results can also be used to calculate the carbon footprint to measure net zero. The Care the Whale project campaigns to separate 7 types of waste, reducing the amount of waste and reducing residual waste in various areas. Including reducing environmental problems caused by the mixing of wet and dry waste, and the Care the Wild project raising funds to plant trees and take care of forests. Rehabilitate existing forests and increase economic forest areas. By inviting businesses that are listed companies on the stock exchange There are more than 800 people to see the importance and participate in the project on a voluntary basis.

Dr. Phonput Jarumongkolsak Managing Director of Business Expansion and Development, ONNEX Smart Building Solution Company, SCG, said that garbage or waste disposal It’s not just garbage that is commonly seen. But there is garbage that cannot be seen with the naked eye mixed in the air. And it affects everyone as well. SCG fully supports the matter of reducing the amount of waste inside buildings that cannot be seen with the naked eye. With the development of intelligent technology that will help raise the quality of life sustainably With indoor air treatment system technology or Air Scrubber , it helps create fresh air quality inside the building at all times. With equipment that can filter polluted air or volatile substances remaining inside the building To keep the air inside the building fresh pure all the time It also helps reduce electricity costs by reducing the cooling load on the air conditioning system. Makes the air conditioner not have to work as hard Has a long service life

Mr. Sanit Laicharoen, Director of Safety and Environmental , PTG Energy Public Company Limited, said that PTG carries out environmental protection in various ways under the 3R principles. : Reduce, Reuse, Recycle for more than 10 years. In 2024, there are 7 main projects: 1) Supporting hill tribes in Chiang Mai province to grow more coffee. The goal is to have 32,000 rai of coffee growing area in 2027. 2) Reserve 90 rai of mangrove planting area in Krabi province. 3) Support clean energy by installing electric car charging stations in PT gas stations, increasing from 42 stations to 712. stations within 2027 4) Reduce the amount of electricity used at service stations by installing Solar Roofs . Set a goal by 2027 , if 1,200 stations can be installed, it will help reduce greenhouse gas emissions by up to 13,420 tons . 5 ) Build a biomass waste power plant in Hat Yai. Ready to enter into a contract to deliver electricity to the Provincial Electricity Authority for 20 years. 6) Joint venture with partner companies in waste separation. and use some of it as fuel in a cement factory and 7) work with SCG to build a service station that reduces greenhouse gas emissions and increase more green space

Miss Natthakarn Klawuthianan Managing Director of Oaklin (Thailand) Co., Ltd., a leading distributor of food scrap shredders in Thailand, said that in separating waste, it was found that daily food scraps account for up to 64% of the total waste. It creates dirt in the area and is difficult to store. Because it smells and is a food source for some animals. become a source of disease Disposing food scraps into landfills with other waste. It is also the cause of methane gas production. One of the main factors in the production of greenhouse gases is a major cause of global warming. As for the remaining 36% of waste , if it can be managed and sent through various channels, there will be only 10% of unsorted waste that will go to landfill. For food waste, if it is eliminated to zero ( Zero Food Waste) ) will be the best method. Because in addition to reducing the amount of waste that can be disposed of or landfilled, Food waste can also be converted into vitamins for plant nourishment or fertilizer.

Mr. Sondhi Damrongsin, Chief Executive Officer of TH Health Company Limited, a subsidiary of Thonburi Healthcare Group Public Company Limited, said that although the company operates health businesses, But I don’t want people to be sick. Because business profits are not measured by money. But it is measured by being able to live together in this world without destroying the environment. and providing health care at the same time. This is the main mission of every member of the Thonburi Healthcare Group. It’s about saving lives and saving the world. By managing the laboratories of every hospital in the network To be safe, especially in dealing with infectious waste. In addition, it also manages the pharmaceutical supply chain. Medical equipment, various medical supplies and modern innovations are used in examinations. To analyze diseases and trends in the occurrence of serious diseases in the future. It is a diagnosis in order to prevent having to face the symptoms of illness from that disease. To take part in passing on a good world to the next generation.

Mr. Nakrob Kulpanich, General Manager of CW Tower Building, who was the moderator of this seminar, said that CW Tower Building places importance on actual practice. and results that are clearly visible Creating a good, sustainable environment cannot happen without cooperation from all sectors. In the past, the CW Tower building has received good cooperation from tenant companies, the Perks from Trash project , waste separation and recycling campaign , and has also joined as a member of the Care the Bear project . / Care the Whale and Care the Wild of the Stock Exchange of Thailand He also emphasized that the success of an organization probably cannot be assessed based on profits alone. But it will give importance to living together in a sustainable society. Currently, the building is equipped with a food waste disposal machine. Including organizing campaign activities and creating awareness among the public. has continuously realized the importance of protecting the environment

In addition to the discussion that is the main highlight of CW GO GREEN DAY, there will also be an exhibition of booths and activities to provide knowledge about saving the world and the environment. Set up a shop selling environmentally friendly products from tenants in the building. Partners and event sponsors An eco-friendly market that offers special discounts for buyers who bring containers and cloth bags to store their items. and a Searo Waste clear candle making workshop with free vitamins to nourish plants from food scraps. vegetable seeds to event participants as well You can follow more activities of CW Tower on Facebook: cwtower.bkk

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles