28.1 C
Bangkok
Wednesday, July 24, 2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars/finance/offers.html?gagcmid=GA_16621475037_153239610427_662308114214&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwir2xBhC_ARIsAMTXk857jTSdUXpkaXpWmnd52hYaIiSYB7ZK87GyAU_rQMaBpJNjvCX4NOoaAkfEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#contact
https://www.bitec.co.th/th/event/fast-auto-show-thailand-2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
benz900x192px_1
Fast Auto Show Thailand 2024
previous arrow
next arrow

จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น จัดงาน DronTech Asia 2024 โชว์ศักยภาพและความก้าวหน้าอุตสาหกรรมโดรนในไทย

โดรน (Drone) หรือ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าโดรนมักถูกใช้ในหลายแวดวงอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถทำงานแทนแรงงานมนุษย์ได้ โดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์ ทั้งเพื่อสร้างรายได้ ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านความปลอดภัย ด้วยศักยภาพของโดรนที่ครอบคลุมการทำงานในหลายรูปแบบ ผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมจึงนำโดรนเข้ามาใช้งาน เพื่อลดปัญหาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง และลดต้นทุน เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร พลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง โลจิสติกส์ และคลังสินค้า การถ่ายทำภาพยนตร์และการถ่ายภาพ กีฬาและความบันเทิง สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและภัยพิบัติ การค้นหาและช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม หลายอุตสาหกรรมทั้งในไทยและทั่วโลกใช้เทคโนโลยีโดรนมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture) และอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง (Transport) ส่งผลให้มูลค่าตลาดของโดรนอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,205 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2573

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัท จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน ‘DronTech Asia 2024’ กล่าวว่า ปัจจุบันโดรนมีบทบาทในหลายอุตสาหกรรม ช่วยลดทอนการทำงานของแรงงานมนุษย์ สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นทางการค้า เราใช้โดรนเพื่อเพิ่มความสะดวกในหลายมิติ เช่น การตรวจสอบสินค้าในคลัง การทำงานด้านการเกษตร รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ใช้โดรนสร้างความบันเทิง หรือ เก็บภาพถ่ายวิดีโอ ฯลฯ บริษัทฯ มองเห็นว่าอุตสาหกรรมโดรนเริ่มมีทิศทางการขยายตัวและเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้

ดังนั้น จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น ในฐานะเอกชนที่ถือเป็นแพลตฟอร์มกลางในการประสานงานและเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสิรมอุตสาหกรรม จึงเตรียมจัดงาน ‘DronTech Asia 2024’ งานนิทรรศการและการประชุมระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับโดรนและเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการบินพลเรือน (CAAT) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย และอีกหลายหน่วยงานภาครัฐ โดยที่ ‘DronTech Asia 2024’ จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพและความเป็นผู้นำที่สำคัญของอุตสาหกรรมโดรนที่กำลังเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานในครั้งนี้จะสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมโดรนและเทคโนโลยีทั้งไทยและต่างประเทศ ได้พบกับผู้ใช้งานเทคโนโลยีโดรนโดยตรง เพื่อสร้างความร่วมมือและต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนต่อไป

นายปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโดรนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) มุ่งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้และซ่อมบำรุงโดรน เพื่อการเกษตรแก่ชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านธุรกิจดั้งเดิมสู่ ศูนย์บริการซ่อมบำรุง ฉีดพ่น และจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตร คาดใน 1 ปีของการดำเนินโครงการจะเกิดศูนย์บริการฯ ทั่วประเทศ 50 ศูนย์ ผลักดันให้ชุมชนเกิดการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตร 500 ชุมชน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท ตอบสนองเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ ภายใต้แผนงานเครื่องยนต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

นายฉัตรชัย ปั่นตระกูล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) กล่าวถึงแนวทางการกำกับดูแลและกฎระเบียบ เพื่อการใช้งานโดรนในอนาคต ว่า สิ่งที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ด้านการรับรองการบินโดรนแบบต่าง ๆ เช่น BVLOS, โดรนขนาดกลาง การจดทะเบียนอากาศยาน, การรับรองศูนย์ฝึกอบรมนักบินโดรนประเภทต่าง ๆ และการออกใบอนุญาตนักบินโดรนในแต่ละประเภท (พื้นฐาน, ขั้นสูง)

‘DronTech Asia 2024’ เป็นงานแสดงโดรนและเทคโนโลยีที่จะแสดงให้เห็นถึงการทำงานของโดรนในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและก๊าซ และอุตสาหกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับโดรน การนำเสนอเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี การสาธิตผลิตภัณฑ์จากผู้ออกงาน มีทั้งผู้ผลิตโดรนและเทคโนโลยี ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ตแวร์โดรน ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย นักพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านโดรน ผู้เชี่ยวชาญการจัดการจราจรระบบอากาศยานไร้คนขับ และผู้ใช้โดรนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่วนผู้เข้าชมงานมีทั้งผู้ที่มีความสนใจเรื่องโดรน ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตร การก่อสร้าง พลังงาน ความปลอดภัยสาธารณะ ผู้คนในแวดวงสื่อ ความบันเทิง นักลงทุน ผู้ร่วมทุน นักวิจัยและนักวิชาการ เป็นต้น

DronTech Asia 2024’ งานนิทรรศการและการประชุมสัมมนาชั้นนำของประเทศไทยที่เน้นเรื่องโดรนและเทคโนโลยี จัดขึ้น 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 18:00 น. อาคาร 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

GML Exhibition Launches “DronTech Asia 2024” Asia’s First International Dedicated Drone Exhibition and Conference

The Commercial Drones or unmanned arial vehicles (UAVs) industry was valued at USD 20.8 billion in 2021 and is expected to reach USD 1,205 billion by 2030, growing at a CAGR of 57%*. The exponential growth of commercial drones is due to their superior flight speed, durability, strength and precision resulting in growing applications in agriculture, energy, construction, logistics and warehouse, movie production and imaging, sports and recreation, environment, security and disaster relief, search and rescue. With the rising opportunities across the world and in Asia, GML Exhibition, the Global Marketing Link that connects people in different industries, announces the launch of DronTech Asia 2024 to take place November 25 – 27 at the IMPACT Exhibition and Convention Center in Muang Thong Thani, Thailand.

Mr. Manu Leopairote, Chairman of GML Exhibition (Thailand) Co., Ltd., the organizer of DronTech Asia, notes that drone usage is increasingly significant in various industries as it helps reduce human labor and increases trade advantages i.e. checking inventory in warehouses, watering plants and adding fertilizer, and taking bird’s eye view photos and videos. Since the drone industry is remarkably growing, the company sees a lot of opportunity to support such growth.

DroneTech Asia 2024 is supported by many leading organizations, including the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), the Digital Economy Promotion Agency (DEPA), the Defence Technology Institute (DTI), Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), the Drone Association of Thailand (DAT) and many other more government organizations. DronTech Asia 2024 will showcase the capability, benefits, and Southeast Asia’s rapidly growing leadership in this industry. DronTech Asia 2024 will create new opportunities for local and international drone related companies to meet more end users, system integrators, customers and business influencers. 

Dr. Preesan Rakwatin. Executive Vice President (Digital Transformation Promotion Unit), Digital Economy Promotion Agency (DEPA), notes as part of the drone technology and industry promotion, the One Tambon One Digital (Drone Jai) project focuses on promoting nationwide farmers’ knowledge, understanding and skills required for operating and maintaining drones for the agricultural sector. DEPA also supports the industry transformation towards utilizing advanced drones with higher capabilities to provide maintenance services, spraying, and distribution. It is expected that in one year after the project is launched, there will be 50 drone maintenance service centers nationwide. This will encourage villagers in approximately 500 different communities to adopt more drone technologies in the agricultural sector, which is expected generate no less than 350 million baht in economic value. The project will support the government’s plan to upgrade national digital capability to enhance competitiveness for the country.

Mr. Chatchai Puntragul, CAAT’s Manager of Unmanned Aircraft Standards Department (UAS), notes that the issues needed to be urgently addressed are regulatory related matters in order to support future use of drones. These issues include certifying different uses of drones, such as BVLOS, medium sized drones, registration, certification of different types of drone pilot training centers, and drone pilot licensing (basic and advanced levels).

DronTech Asia 2024 is designed to showcase how drones are used in different industries, e.g. agriculture, energy, construction, energy, oil and gas, and security. The event will also feature an international conference about drones, presentations from various organizations, a technology competition, live drone demonstrations by technology manufacturers, software and hardware developers, importers, distributors, anti-drone technology developers, experts in drone traffic management, and users in different industries.

The event is expected to attract drone end users and purchasing decision makers from industries such as agriculture, construction, energy, public safety, media and entertainment, as well as investors and venture capitalists, researchers and academics, and drone advocates and enthusiasts.

DronTech Asia 2024 will be held from 25 – 27 November 2024 from 10:00 – 18:00 hrs. at Hall 12, IMPACT, Muang Thong Thani. For more information visit: dronetechasia.com

*Source: Straits Research on Commercial Drone Market Forecast 2022 – 2030

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles