26 C
Bangkok
Tuesday, December 12, 2023
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.mitsubishi-motors.co.th/th?rd=true
https://www.motorexpo.co.th/
https://motoroops.com/wp-content/uploads/2023/11/BENZ_900X192px_1.jpg
https://www.suzuki.co.th/promotion
httpswww.ford.co.th
https://motoroops.com/wp-content/uploads/2023/12/ford900x192x_1.jpg
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.mitsubishi-motors.co.th/th?rd=true
https://www.motorexpo.co.th/
https://motoroops.com/wp-content/uploads/2023/11/BENZ_900X192px_1.jpg
https://www.suzuki.co.th/promotion
Banner Ford Motor Expo 2023
https://motoroops.com/wp-content/uploads/2023/12/ford900x192x_1.jpg
previous arrow
next arrow

โตโยต้า จัดการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้า ครั้งที่ 45

โตโยต้า เดินหน้าสู่องค์กรแห่งการขับเคลื่อน เพื่อบริการที่เหนือความคาดหมาย จัดการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้า ครั้งที่ 45 เข้มข้นทั้ง 9 ประเภทการบริการ มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถในทุกมิติให้การบุคคลกรของเครืองข่าย เพื่อสร้างความพึ่งพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ารถยนต์โตโยต้า ภายใต้มาตารฐานสูงสุดในระดับเดียวกัน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา นางสาวบุปฝา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และนายศุภชัย แพร่พิพัฒน์มงคล รองประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และเจ้าของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ให้การต้อนรับ เมื่อ5 พฤศจิกายน ที่ผ่าน มา ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นหัวใจสำคัญของรากฐานอันแข็งแกร่งโตโยต้า เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งการขับเคลื่อน (Mobility Company) หนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรคือ “การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการบริการบุคลากรผู้แทนจำหน่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าภายใต้ความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านพฤติกรรม ความต้องการลูกค้า และเทคโนโลยียานยนต์ที่มีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรักษาความผูกพันของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยในปี 2566 นี้ เป็นการแข่งขันครั้งที่ 45 ซึ่งจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ครบทั้ง 9 ประเภทการแข่งขัน ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้า และด้านตัวถังและสีรถยนต์ ด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม โดยมีผู้สมัครจากทุกผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศกว่า 1,100 คน ผ่านการสอบทฤษฎีเพื่อคัดกรองผู้สมัครเข้าสู่การแข่งขันในรอบคัดเลือก รวม 792 คน และมีเพียง 93 คนเท่านั้น ที่เป็นสุดยอดฝีมือผ่านการทดสอบในภาคปฏิบัติเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาบุคลากรว่า “โตโยต้าไม่เคยหยุดที่จะเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของเราผ่านการมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ภายใต้ปรัชญา “ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก” หรือ ”Customer First” เราจึงมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับบุคลากรของผู้แทนจำหน่ายของเรา สำหรับการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้านี้ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการสร้างแรงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรที่ดูแลด้านงานบริการลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา”

นอกจากนั้น โตโยต้ายังมีส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับประเทศ ผ่านโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐมากมาย มาตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยมอบอุปกรณ์เครื่องมือ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิทยาลัยเทคนิคหลัก 19 แห่ง และอีกกว่า 100 วิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการในด้านเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า หรือ T-TEP ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ผลิตช่างฝีมือในภาคแรงงาน ผ่านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 12 แห่ง และโตโยต้ายังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอีกด้วย และความร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ที่เราได้ถ่ายทอด “ระบบการผลิตของโตโยต้า” ให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งกว่า ในระดับราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของโตโยต้าที่จะบรรลุพันธกิจ เพื่อสร้างความสุขให้กับสังคมไทย” มร.ยามาชิตะ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐว่า “กิจกรรมการแข่งขันทักษะฯ นี้ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือ และความรู้ในการทำงานของตนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้คุณภาพการบริการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นตัวอย่างกลไกที่ดีในการยกระดับศักยภาพแรงงานไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนา และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

นายพิพัฒน์ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างโตโยต้ากับภาครัฐว่า “โตโยต้า ได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับกระทรวงแรงงาน ทั้งในด้านการพัฒนาความสามารถของกำลังแรงงานในภาคบริการ โดยใช้กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงาน รวมถึงการยกระดับความสามารถของแรงงานเดิม ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยผ่านการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะบุคลากรภายใต้สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมการผลิตแรงงานภาคบริการเข้าสู่สถานประกอบการ อีกทั้งยังสนับสนุนการฝึกซ้อมทักษะความรู้สำหรับตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันทักษะฝีมือระดับเอเชียและระดับโลก จากความร่วมมือข้างต้นนี้ เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริม และขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างนวัตกรรม และยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างยั่งยืน”

ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566

1. ประเภทผู้บริหารงานตัวถังและสีรถยนต์ รางวัลชนะเลิศ นิรินธน์ ชุนหจันทร์ โตโยต้า นนทบุรี, รองชนะเลิศอันดับ 1 กชกร พจนารถ โตโยต้า ธีรชัยราชบุรี และรองชนะเลิศอันดับ 2 อัมมิกา ยอมใหญ่ โตโยต้า เน็กซ์

2. ประเภท ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ รางวัลชนะเลิศ อนุกูล รักตะขบ โตโยต้า กาญจนบุรี 1995, รองชนะเลิศอันดับ 1 เกษมศักดิ์ เนตะฝาง โตโยต้า ไทยเย็น และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประจักษ์ ชาคาน โตโยต้า แก่นนคร

3. ประเภท ช่างซ่อมสีรถยนต์ รางวัลชนะเลิศ เจษฎานุวัฒน์ บุดดาวงศ์ โตโยต้า อำนาจเจริญ, รองชนะเลิศอันดับ 1 ตะวัน โต๊ะยุโส้ โตโยต้า นครศรีธรรมราช และรองชนะเลิศอันดับ 2 เสน่ห์ สิมาชัย โตโยต้า ภูมิใจคุณวาสี

4. ประเภท พนักงาน Call Center รางวัลชนะเลิศ กาญจนา สุวรรณประเสริฐ โตโยต้า กาญจนบุรี 1995, รองชนะเลิศอันดับ 1 ลัลญ์ณดา สายฟ้า โตโยต้า นนทบุรี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ณัฐธิดา ยุทธไชย พิธานพาณิชย์ (ยะลา)

5. ประเภท พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ รางวัลชนะเลิศ ปนัดดา เทพบุญ โตโยต้า เภตรา, รองชนะเลิศอันดับ 1 วลัยพร ตันมา โตโยต้า ล้านนา และรองชนะเลิศอันดับ 2 อนุสรา ยากลิ่นหอม โตโยต้า พาวิลเลี่ยน ระยอง (2005)

6. ประเภท พนักงานอะไหล่ รางวัลชนะเลิศ กิตติ คันทินทะระ โตโยต้า เมืองตรัง, รองชนะเลิศอันดับ 1 ศราวุธ แซ่เฮง โตโยต้า ขอนแก่น และรองชนะเลิศอันดับ 2 กฤษณนันท์ ปัญญาวงค์ โตโยต้า อินทนนท์

7. ประเภท ผู้บริหารงานบริการ รางวัลชนะเลิศ ชัญญานุช คลังมี โตโยต้า นนทบุรี, รองชนะเลิศอันดับ 1 อานนท์ วงศ์แสนประเสริฐ โตโยต้า เค.มอเตอร์ส และรองชนะเลิศอันดับ 2 เสาวนีย์ คงเมือง โตโยต้า เมืองตรัง

8. ประเภท ช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน รางวัลชนะเลิศ ธีรพล คุณวงศ์ โตโยต้า เค.มอเตอร์ส, รองชนะเลิศอันดับ 1 อภินันท์ อธิราชเทวินทร์ โตโยต้า เมืองเลย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ชัยมงคล แสนรัมย์ โตโยต้า พนมรุ้ง

9. ประเภท ช่างเทคนิคระดับสูง รางวัลชนะเลิศ ทวีศักดิ์ บุญนะสารี โตโยต้า เค.มอเตอร์ส, รองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฐพงศ์ คล้ายมณี โตโยต้า นนทบุรี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาสกร แผ่คุณ โตโยต้า เมืองชล

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles