27.7 C
Bangkok
Wednesday, July 24, 2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars/finance/offers.html?gagcmid=GA_16621475037_153239610427_662308114214&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwir2xBhC_ARIsAMTXk857jTSdUXpkaXpWmnd52hYaIiSYB7ZK87GyAU_rQMaBpJNjvCX4NOoaAkfEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#contact
https://www.bitec.co.th/th/event/fast-auto-show-thailand-2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
benz900x192px_1
Fast Auto Show Thailand 2024
previous arrow
next arrow

“เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี” MOU กับ 5 สถาบันการศึกษาปั้นบุคลากรป้อนอุตฯ PCB

เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board : PCB) บริษัทร่วมทุนของ Zhen Ding Tech Group (ZDT) ผู้ผลิต PCB อันดับ 1 ของโลก และเครือสหพัฒน์ นำร่องโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศให้อุตสาหกรรมผลิต PCB ในไทย จับมือ 5 สถาบันการศึกษาชั้นนำไทย ลงนามความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา มั่นใจจะช่วยผลักดันให้ไทยมีสัดส่วนการผลิต PCB ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น และยกระดับขึ้นสู่แนวหน้าของโลก

นายวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความก้าวหน้าและการเติบโตเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รถยนต์ไฟฟ้า Internet of Things (IoT) เป็นต้น ทำให้แผงวงจรพิมพ์หรือ Print Circuit Board : PCB เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจำเป็นต้องมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น โดยฐานผลิต PCB อันดับ 1 ของโลกอยู่ที่จีน รองลงมาคือไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ด้านประเทศไทย ถูกยกให้เป็นฐานการผลิต PCB อันดับหนึ่งในอาเซียน เป็นที่หมายที่นักลงทุน PCB ต่างชาติ ปักหมุดเข้ามาลงทุน ทั้งจากปัจจัยการขยายฐานการผลิตเพิ่มเติม และการย้ายฐานการผลิตเข้ามาเปิดโรงงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี ถือเป็นจุดเริ่มต้นการขยายฐานการผลิตของกลุ่ม ZDT มายังภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จะส่งผลบวกต่อประเทศไทยที่มีโอกาสขยับขึ้นสู่ประเทศฐานการผลิต PCB แนวหน้าของโลกได้ ดังนั้น การจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับผู้ประกอบการ จึงต้องทำควบคู่กับการมีบุคลากรที่มีทักษะด้าน PCB การผนึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนาบุคลากรด้าน PCB ครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในการก้าวสู่อนาคตร่วมกัน และยังเป็นการประกาศเป้าหมายสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่ประเทศฐานการผลิต PCB ระดับโลกด้วย

นายดาร์เรน เซียว ประธาน บริษัท เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี จะเริ่มดำเนินการผลิตเฟสแรกในประเทศไทยในปี 2568 ซึ่งคาดการณ์ว่าต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีทักษะสูง มากกว่า 1,000 คน ภายในปี 2570 โดยก่อนหน้านี้ เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี ได้นำร่องความร่วมมือโดยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยชุดแรก จำนวน 20 คน ไปฝึกงานที่โรงงานในกลุ่ม ZDT ที่เมือง หวายอัน (Huai’an) มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ตามโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งไม่เพียงช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและนำพลังใหม่ ๆ มาสู่บริษัท แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายในการยกระดับความร่วมมือเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน เสริมความแข็งแกร่งด้านเทคนิค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรม PCB ด้วย

สำหรับปี 2567 เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี เดินหน้าต่อยอดพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม PCB ที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ศ. ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตรรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. ดร. พรพรหม สุธาทร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ. ดร. วรุธ ปานนักฆ้อง Deputy Director for International Affairs and Corporate Relations สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ให้เกียรติเข้าร่วมลงนามความร่วมมือกับเพ๊ง เชิน เทคโนโลยี เป็นโครงการนำร่องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้กับอุตสาหกรรมผลิต PCB ในประเทศไทย

การลงนามความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความร่วมมือพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมของประเทศ 2) ความร่วมมือการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน PCB 3) ความร่วมมือในการสอนวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ PCB และการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 4)  ความร่วมมือในการฝึกงานของนักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5) ความร่วมมือในการจัดเยี่ยมชมโรงงาน แนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการจ้างงาน ทั้งนี้ เพ๊ง เซิน มั่นใจว่า การผนึกความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

ดร. สิริพร พิทยโสภณ นักยุทธศาสตร์ระดับสูง รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในฐานะพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือนี้ ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Semiconductor & Advanced Electronics) เพื่อเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน  และยินดีอย่างยิ่งที่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในนำไปสู่การสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงที่สอดคล้องกับความต้องการ และเพียงพอรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของประเทศต่อไป

เพ๊ง เซิน เทคโนโลยี บริษัทร่วมทุนระหว่างเครือสหพัฒน์และ Zhen Ding Tech Group (ZDT) เป็นบริษัทผู้ผลิต PCB ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ของโลก โดยโรงงานผลิต PCB ของ เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท ในเฟสแรก และมากกว่า 50,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 เป้าหมายสำคัญคือ การมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะผลิต PCB เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท ZDT

ปัจจุบัน เครือสหพัฒน์มีสวนอุตสาหกรรมที่พร้อมสำหรับการลงทุนมีเครือข่ายที่พร้อมช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วและดูแลครบวงจร ครอบคลุมทั้ง 4 ทำเลยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1. อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3. อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 4. อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Peng Shen Technology, a Joint Venture of Zhen Ding Tech Group and Saha Group, Signs Cooperation Agreement with Five Leading Educational Institutions to Develop PCB Industry Workforce, Aiming to Propel Thailand to the Global Forefront

Peng Shen Technology, a joint venture between Saha Group and Zhen Ding Tech Group (ZDT), the world’s top PCB manufacturer, is establishing its PCB manufacturing plant on over 300 rai (approximately 118 acres) in Saha Group’s Industrial Park, Kabin Buri, Prachin Buri Province, with an initial investment of around 10 billion baht in the first phase and more than 50 billion baht by 2030. The primary goal is to become a smart PCB manufacturing factory, increasing market share and serving as a major production base for ZDT Group.

Peng Shen Technology, a leading producer of printed circuit boards (PCBs) and a joint venture between Zhen Ding Tech Group (ZDT), the world’s number one PCB manufacturer, and Saha Group, has initiated a collaborative project to develop local talent for the PCB manufacturing industry in Thailand. The company has signed cooperation agreements with five leading Thai educational institutions, aiming to increase Thailand’s share of the global PCB production and elevate its position to the forefront of the industry.

Siriporn Pittayasophon, Ph.D., Senior Strategist and Acting Director of the the National Higher Education, Science, Research, and Innovation Policy Council (NXPO), who was the guest of honor at the MOU signing ceremony, emphasized that the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) has a strategy to promote and develop human resources in semiconductors and advanced electronics (Semiconductor & Advanced Electronics) to prepare for driving the Thai economy towards a sustainable future. This initiative is expected to reassure investors and significantly contribute to developing high-skilled personnel that meets the needs of the country’s advanced electronics industry.

Mr. Vorayos Thongtan, President of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (SPI), stated that the rapid advancement and growth of current technologies, such as artificial intelligence (AI), electric vehicles, and the Internet of Things (IoT), have increased the complexity and demand for PCBs, essential components of all electronic devices. China is the world’s leading PCB production base, followed by Taiwan, South Korea, and Japan. Thailand is recognized as the leading PCB manufacturing base in ASEAN, attracting foreign PCB investors due to the expansion of production bases and continuous relocation of manufacturing plants to Thailand. Peng Shen Technology marks the beginning of ZDT Group’s expansion into ASEAN. The company is currently constructing a factory in Saha Group Industrial Park Kabinburi, Prachinburi Province, which will positively impact Thailand’s potential to become a leading PCB production country in the world. Therefore, preparing infrastructure to support manufacturers must go hand in hand with developing skilled PCB personnel. The collaboration with five leading educational institutions, namely King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Kasetsart University, National Institute of Development Administration (NIDA), and Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, is a significant step towards a shared future and serves as a declaration of Thailand’s commitment to becoming a global PCB production hub.

Mr. Darren Xiao, President of Peng Shen Technology Co., Ltd., added that Peng Shen Technology will commenceits first phase of production in Thailand in 2025, requiring over 1,000 highly skilled personnel by 2027. Peng Shen Technology had previously initiated cooperation by awarding scholarships to the first group of 20 Thai students for internships at ZDT’s Huai’an factory in Jiangsu Province, China, under the two-month Summer Internship Program. This initiative not only provides students with real-world experience and brings new energy to the company but also strengthens cooperation for mutual benefits, strengthen technical capabilities, and increases Thailand’s competitiveness in the PCB industry. In 2024, Peng Shen Technology will continue developing the workforce to meet the growing demands of the PCB industry.

On June 27, 2024, prominent representatives from the five leading educational institutions attended the signing ceremony with Peng Shen Technology. The institutions included Prof. Dr. -Ing. habil. Suchat Siengchin, President of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok;  Asst. Prof. Rutchanee Gullayanon, Ph.D., Executive Vice President for Research and Innovations at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Assoc. Prof. Ladawan  Puangchit, Ph.D., Vice President for Academic Affairs at Kasetsart University, Asst. Prof. Pornprom Suthatorn, Ph.D., Director of the Innovation and Transformation Center at the National Institute of Development Administration (NIDA); and Assoc. Prof. Warut Pannakkong, Ph.D., Deputy Director for International Affairs and Corporate Relations at Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University. This pilot project aims to establish collaboration in developing domestic personnel for Thailand’s PCB manufacturing industry.

The collaboration aims to achieve five key objectives: 1. Collaboration on developing national industry policies, 2. Collaboration on training and developing PCB personnel, 3. Collaboration on teaching PCB-related vocational subjects and training industry experts, 4. Collaboration on student internships, both domestic and international, and 5. Collaboration on factory visits, career guidance, and job promotion. Peng Shen is confident that this cooperation will help drive the organization’s mission to develop science and technology that benefits humanity, while also restoring and preserving the environment, making the world a better place.

Currently, Saha Group has four strategically located industrial parks ready for investment, offering comprehensive support for rapid business growth: 1. Kabin Buri District of Prachin Buri Province 2. Si Racha District of Chon Buri Province 3. Mueang Lamphun District of Lamphun Province and 4. Mae Sot District of Tak Province.

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles