28 C
Bangkok
Tuesday, February 27, 2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.thaihonda.co.th/honda/
previous arrow
next arrow

ธอส. มอบเงิน 9 แสนบาท แก่ รพ.วชิรพยาบาล และ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบความช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ผ่านโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ สู้ภัย COVID-19 มอบเงินสนับสนุนรวม 9 แสนบาท แบ่งเป็น 1.มอบเงินสนับสนุนจำนวน 7 แสนบาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยก “เตียงต่อชีวิต” ผู้ป่วย COVID-19 และ 2.มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 แสนบาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สำหรับการจัดหาเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 รวมถึงส่งมอบน้ำดื่มของธนาคารให้ทั้ง 2 โรงพยาบาลรวม 15,000 ขวด และหน้ากากอนามัยและสายคล้องเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อไป

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ นับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่ยังคงเกิดคลัสเตอร์การระบาดใหม่ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต้องรับหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยอย่างหนัก เช่นเดียวกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถือเป็นสถานที่สำคัญในการรับส่งต่อตลอดจนดูแลให้การรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างเร่งด่วน ทำให้ในวันนี้ (วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564) คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ  ธอส. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร กรรมการธนาคาร ธอส. ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ร่วมส่งมอบความช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ผ่านโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.มอบเงินสนับสนุนจำนวน 700,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยก “เตียงต่อชีวิต” ผู้ป่วย COVID-19 พร้อมน้ำดื่มธนาคารจำนวน 10,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่จัดทำโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

2.มอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สำหรับการจัดหาเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่น จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยลดอาการปอดอักเสบรุนแรงที่เกิดจากภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัส COVID-19 มากเกินไป พร้อมน้ำดื่มธนาคารจำนวน 5,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่จัดทำโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคารโดยมี พลตรีวิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ที่ ธอส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรงและส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวด การสนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ กทม. กับกิจกรรม “เรามีเรา” และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องจำนวน 10,420 ชุด

การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี จัดสร้างไอซียูสนามที่ใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องรวมถึงน้ำดื่มของธนาคารจำนวน 5,000 ขวด ส่งมอบน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 20,000 ขวด หน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ให้แก่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพฯ-หอการค้าไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 15,600 ขวด หน้ากากอนามัยและสายคล้อง พร้อมด้วยอาหารจำนวน 500 กล่อง ให้แก่สถาบันบำราศนราดู มอบเก้าอี้จำนวน 500 ตัวให้โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก ส่งมอบถุงยังชีพ ธอส. ให้เขตห้วยขวาง เพื่อนำไปช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ชุมชนวัดอุทัยธาราม เป็นชุมชนใกล้ธนาคาร รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกลางวันให้หน่วยงานสำคัญต่างๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษาและวัด เป็นต้นสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles