34.2 C
Bangkok
Saturday, March 25, 2023
https://www.motorshow.in.th/
https://www.mercedes-benz.co.th/vans/th/service-hotline
VS Online Banner
Bridgestone_900X192_2
Honda
https://www.motorshow.in.th/
https://www.mercedes-benz.co.th/vans/th/service-hotline
previous arrow
next arrow

มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2566

คุณอารยา อรุณานนท์ชัย รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดประชุมเพื่อคัดเลือกคนพิการทุกประเภทรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 2566 โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิฯ, สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา, กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล, พรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, เพ็ญวดี เทียรอนุกูล ผู้แทนมูลนิธิวัฒนาเชสเชียร์ฯ ร่วมประชุมที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล“ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมมา 16 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2546 โครงการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี 2566 อีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่ 17 เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ  จะได้ให้โอกาสแก่คนพิการ ในการประกอบอาชีพมากขึ้น

คนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มี  7 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล ดังนี้

1.ทางการเห็น

2.ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

3.ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

4.ทางจิตใจหรือพฤติกรรม

5.ทางสติปัญญา

6.ทางการเรียนรู้

7.  ออทิสติก

คุณสมบัติของคนพิการที่สมควรได้รับการพิจารณา  ได้แก่

1. เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง

3.ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้

(1) การศึกษา

(2) การงานและอาชีพ

(3) การดำรงชีวิต

(4) การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน

4. มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นตัวอย่างและแบบอย่างได้

5. ยังไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

6.  ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก

7.คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทำงานคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประกอบด้วยโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” และเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับประเภทคนพิการนี้ได้รับเงินเป็นรางวัลด้วยคนละ 10,000 บาท อีกทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่มูลนิธิฯ จัดพิมพ์

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร.0-2354-7393 อีเมล princessngarmchit@gmail.com ภายใน 31 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www. princessngarmchit.org

Related Articles

Stay Connected

269FansLike
2,760SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles